รายละเอียด

S, L

Weight: S-265 g, L-270g

Rail: TI 316 Tube Ø 7 mm

Dimensions: S=135×265 mm, L=145×265 mm

Category: Expert

Color: Black